CANIAS E-Fatura Uygulamasına Hazır

 

E-Fatura

Maliye Bakanlığı’nın 421 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, e-fatura zorunluluk kapsamında olan müşterilerimiz için, e-fatura uygulamasının CANIAS ERP içinden eksiksiz olarak kullanılması yönünde gerekli her türlü altyapı, uyarlama ve geliştirme tamamlanıp kullanımına sunuldu.


Bilindiği gibi e-fatura uygulaması bu uygulamaya tabi olan mükelleflerin karşılıklı olarak faturalarının, faturalara ait ret/onay/iade belgelerinin dijital ortamda kâğıt faturaya gerek kalmaksızın ancak kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir.

Şirketlere, sürekli dijitalleşen dünyada zaman, masraf ve yönetim konularında büyük avantaj sağlayacak olan e-fatura uygulaması, satıcı ve alıcı arasında güvenli; satış, satın alma ve tahsilat süreçlerini hızlandıran; kâğıt ve posta maliyetlerini düşüren bir yöntemdir.

Gelir İadesi Başkanlığı’nın tanımladığı e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olacak mükellefler 01.09.2013 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Zorunlu olmayan ancak sistemin faydalarından yararlanmak isteyen mükellefler ise diledikleri tarihte başvuru yapabilir ve sisteme dahil olabilirler.

E-fatura bültenini buradan indirebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tanımladığı üç alternatif e-fatura kullanım yöntemi ve bu yöntemler için sunduğumuz çözümleri şöyle özetleyebiliriz:

• E-Fatura Portalı: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan bir web sayfasını kullanarak e-fatura sistemine erişim yöntemidir. Bu yöntemi kullanacak olan müşterilerimiz herhangi bir ücret ödemeden IAS’den gerekli güncellemeleri alabilecek ve sistemi kendi mali mühürleri ile kullanabileceklerdir. (Bu çözümde entegrasyon imkânları kısıtlıdır, pek çok işlem ve kontrolün manuel yapılması gerekir.)

• Özel Entegrasyon: Gelir İdaresi Başkanlığı’na verileri göndermek ve almak için özel entegratör adı verilen profesyonel servis sağlayıcıların aracı olarak kullanıldığı yöntemdir. Bu yöntemi kullanmak isteyen müşterilerimiz, tarafımızdan ücretsiz olarak sunulacak güncellemeleri yükleyerek, CANIAS ERP onaylı özel entegratör sistemleri aracılığı ile e-fatura işlemlerini yapabileceklerdir (Özel entegrasyon yönteminde e-fatura ile ilgili tüm işlemler sorunsuz bir şekilde CANIAS ERP içerisinden yapılabilecektir.).

• Entegrasyon: Gelir İdaresi Başkanlığı’na verileri göndermek ve almak için mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemini onaylı bağlantı yazılımları aracılığı ile G.İ.B sistemi ile doğrudan entegre ederek kullandığı yöntemdir. Entegrasyon yöntemini kullanmak isteyen müşterilerimiz, tarafımızdan ücretsiz olarak sunulacak güncellemeleri yükleyerek ve CANIAS ERP onaylı özel entegratörlerin sunduğu bağlantı yazılımlarını edinerek e-fatura işlemlerini yapabileceklerdir (Entegrasyon yönteminde e-fatura ile ilgili tüm işlemler sorunsuz bir şekilde CANIAS ERP içerisinden yapılabilecektir.).

2013 yılı başından bu yana yürüttüğümüz çalışmalar ile e-fatura çözümümüzü hazır hale getirdik. Bu süreçte hedef olarak müşterilerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan alternatif yöntemlerden minimum işlem ile maksimum fayda sağlamalarına odaklandık.

E-fatura portalı yönteminde sunulan imkanların kısıtlı olması sebebi ile bu hedefe imkanların elverdiği ölçüde ulaşabildik.

Entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemleri için ise yaptığımız çalışmaların sonucunda piyasada birçok rakibimizin yaptığı gibi sadece veritabanı üzerinden faturaların alınıp verildiği ve bir çok noktada farklı arayüzler üzerinden işlem yapmayı gerektiren bir çözüm yerine, tüm işlemlerin CANIAS ERP içerisinden yapıldığı ve müşterilerimizin başka bir programa girmek zorunda kalmayacağı eksiksiz bir çözüm hazırladık.