Finans Yönetimi

Geniş kapsamlı, güçlü, esnek, kullanıcı dostu, güvenilir
Yüzlerce hazır rapor – Gelişmiş raporlama araçları 

 

CANIAS ERP Genel Muhasebe Modülü ile yapabileceklerinizi kısaca tarif etmek gerekirse;

 • Bütünleşik bir mali işlemler yönetim sistemi, diğer CANIAS modülleri ile tam entegrasyon
 • Aynı anda birden fazla muhasebe standardında belge girişi ve finansal raporlama desteği (TMS/TFRS, IFRS, USGAAP, HGB ya da şirketiniz için özelleştirilmiş bir yönetim muhasebesi sistemi v.b.)
 • Belge oluşturmada ve tüm raporlarda; yerel para birimi, işlem para birimi, raporlama para birimi kullanabilme
 • Akıllı ve verimli finansal eşleştirme – borç kapatma
 • Eşleştirme esnasında “kur farkı”, dönem sonlarında açık tutarlar üzerinden otomatik “kur değerleme”, kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi
 • Çekler, senetler, akreditif mektupları, sigorta poliçeleri, teminatlar, v.b. kısaca tüm vadeli kağıtlarınızın yönetimi
 • Bankalara dijital ortamda çek çıkışları, ödeme talimatları ve geri bildirimleri. Bankalar ile entegrasyon ve hesap hareket konsolidasyonu.
 • Finansal rasyolar, anahtar performans göstergeleri, analiz araçları
 • Gelişmiş nakit akış yönetimi
 • Güçlü “Belge Onaylama” mekanizması. Raporların onay statüsüne göre hazırlanabilmesi
 • Belge birleştirme, periyodik tekrarlanan belgelerin otomatik oluşturulabilmesi
 • Veri bütünlüğünün, veri tutarlılığının anlık veya otomatik toplu kontrolü
 • İstediğiniz muhasebe standartlarında, kanunların ve mevzuatın zorunlu kıldığı kanuni defterler, finansal tablolar ve beyannameler. Üstelik e-devlet, e-vergi dairelerine uygun veri formatlarında dijital dosyaların oluşturulması
 • Standart raporların yanı sıra esnek raporlama uygulaması, finansal verilerin, cari dönem, geçmiş dönem ve bütçe verileri ile karşılaştırılabilmesi
 • Rahat ve esnek faaliyetlere olanak tanıyan yüksek kalitede mali bilgilerin sağlanması
Çözüm üreten bir finans sistemi ve muhasebe programı

Her ERP sisteminin merkezinde, mali defterlerin tanımlandığı bir düzen bulunur; CANIAS ERP Sistemi de, tamamen entegre olarak çalışan Finans Muhasebesi Modülü sayesinde, bütünleşik bir mali işlemler yönetim sistemi sunarak, muhasebe defterlerine akan tüm verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini temin eder. Modül, bütünleşik mimarisi ve zengin özellikleri sayesinde CANIAS ERP Sisteminin diğer modülleri tarafından “arka planda” üretilen mali işlemlerin çok boyutlu analizlerine olanak tanır.

Kurumun tüm gereksinimlerine ölçeklenebilen, tamamen bütünleşik ve standart bir yapı

CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülü, hem CANIAS ERP Sistemi ile tam entegrasyon halinde, hem de tek başına ve bağımsız olarak kullanılabilir. Modül, Satınalma, Satış, Malzeme Yönetimi ve Üretim Planlama ve Denetim modülleri ile birlikte kullanılması halinde üstün nitelikli mali istatistikler üretir. CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülü, önde gelen finans denetim kurumları tarafından değerlendirilip, başarı ile akreditasyon almıştır. Modül, uluslararası şirketlerin ileri düzey muhasebe gereksinimlerine cevap vermektedir ve halen Avrupa ve Türkiye”deki birçok şirket tarafından faal olarak kullanılmaktadır.

FİNANS1Esnek mimarisi ve sunduğu grafiksel raporlama sihirbazı sayesinde modül, ülkelerin özel gereksinimleri için hızlı bir şekilde uyarlanabilmektedir. Modüle entegre olarak sunulan çeviri uygulaması sayesinde diğer dillere tercüme edilebilir.

CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülü, satınalmalardan kaynaklanan maliyetler, maliyetlerin yaratacağı sonuçlar ve şirketin kestiği faturalardan elde edilecek gelirlere dayalı olarak kurumun iş süreçlerini yürütür. Ticari verilerin neden olabileceği karmaşık sorunlar, CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülünün kullanıcı dostu arayüzü, kolay kullanımı ve geliştirilmiş otomasyon özellikleri ile sadeleştirilir. Defter kayıtları ve mali verilerin analizi gibi geleneksel özelliklerin yanı sıra, CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülü aynı zamanda ileri düzeyde gelişmiş özellikler de sunar.

 

Muhasebe planlamalarına uygun olarak tahsis yapabilme özelliği

Modül, hesap planlamaları ve istatistiksel hesapların kullanımını destekler. Ödenmemiş kalemlerin yönetiminde kullanıcılara destek sağlamak amacıyla ödenmemiş kalem değerlendirmesi, borç ödeme gücü rakamları ve ödeme performansları gibi çeşitli özellikler modül dahilinde sunulmaktadır. Ödeme talebi neşri özelliği, müşteri ve ihtar seviyelerine göre, istenilen dil ve para birimi kullanılarak uyarı pusulalarının üretilmesini sağlar. En son yapılmış ödemelerin doğrulanmasını takiben ve gecikme cezaları göz önünde bulundurularak, ihtar süreci otomatik olarak başlatılabilir. Dönemsel ödemeler ve doğrudan yapılan borç kayıtları ile gerçekleştirilen ödemelere ek olarak, sistem aynı zamanda çek basımını da desteklemektedir.

Kâr ve zarar hesapları, bilançolar, hesap belgeleri ve kasa defterleri gibi standart raporların basımı, doğrudan uygulama içinden yapılabilir. CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülünün çeşitli sektör ve ülkelerde uzun süredir kullanım görmesinden dolayı, sistemin standart sürümünde başka birçok özellik de bulunmaktadır.

Kurum kârlılığında finans faaliyetlerine dayalı artışların sağlanması

Süregelen küreselleşme ve daima artan rekabetçi baskılar karşısında işletmelerin inisiyatifi ele alarak ve çevik davranarak, sürekli bir biçimde uygun maliyetlerini korumayı sağlamaları, artık bir zorunluluk haline gelmiştir. CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülü, etkin bir mali çözümün getirdiği tüm özellikleri bünyesinde bulundurur ve uygular. Modülün ileri teknoloji özellikleri; raporlama, istatistikler, kilit veriler, analizlerde kullanılmak üzere kurum verilerine sunduğu erişim ve bu verilerin etkin yorumlanması için sunduğu özellikler, yenilikçi karar süreçlerini mümkün kılan en üst düzeyde ticari şeffaflığa imkan tanır. CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülü uluslararası standartlar için destek sağlar ve deneyimlerle ispatlanmış esneklik, ölçeklenebilirlik ve ileri düzeyde uyarlanabilirlik sunarak, ticari yatırımlarınızın sürekliliğini garantiye alır.

Bağımsız ya da entegre kullanım ve daima etkin çözümlerSTRATEJİ1

CANIAS ERP Finans Muhasebesi Modülü, ister CANIAS ERP sisteminin bütünleşik bir parçası, ister bağımsız bir muhasebe modülü olarak kullanılsın, işletmenizin ileri düzeydeki tüm ihtiyaçlarına cevap verir. CANIAS ERP Sistemi ile entegre edilmiş olarak kullanımı halinde, modülün en yararlı özelliklerinden faydalanmış olursunuz. Satınalma, Satış, Envanter ve Muhasebe gibi diğer ticari faaliyet alanları ile gerçekleştirilen sıkı entegrasyon sayesinde, en üst düzeyde veri tutarlılığı sağlayarak, karmaşık arayüz gereksiniminin önüne geçmiş olursunuz.

Modül Özellikleri
 • Çok müşterili çalışma özelliği ve bağımsız işletme muhasebesi yeteneği
 • Tesise özel ticari faaliyetlerin denetimi
 • Satış Yönetimi, Satınalma, Envanter Yönetimi ve Maliyet Merkezleri Muhasebesi faaliyetleri için en üst düzeyde entegrasyon desteği
 • Çoklu para birimleri kullanılarak hesaplama yapabilme yeteneği
 • Hesap tabloları ve istatistiksel hesaplar
 • Ödenmemiş Kalemler Yönetimi
 • Analizler
 • Çok dillilik
 • Gecikme cezaları
 • Ödeme işlemleri ve dönemleri
 • Fatura makbuz girişleri
 • Doğrudan borç kayıtları
 • Çek basımları
 • Mali bilançolar (sınırsız sayıda bilanço sürüm olanağı)
 • Kâr ve zarar hesapları (sınırsız sayıda kâr ve zarar hesap sürüm olanağı)
 • Kullanıcı dostu raporlama uygulaması
 • IAS/IFRS ve US-GAAP standartlarına uygun analiz olanakları
 • Ayarlamaları yapılabilen ticari değerlendirmeler
 • Standart raporlamalar (hesap özetleri, hesap belgeleri ve hesap günlük defterleri)
 • Muhasebe dönemlerinin istenilen sayıda tanımlanabilmesi
 • Mali yılın esnek olarak tanımlanabilmesi
 • Arşivleme (modül dahilinde entegre olarak çalışır)