Ne Söylediler?

Firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

DEICO, donanımsal test faaliyetleri konusunda uzmanlaşmış, yüksek performansa sahip birimlerin yüksek güvenilirlikte test sistem ve alt sistemleri için askeri standartlara uygun altyapılarının tasarımı, üretimi ve entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürdürüyor. Tasarım ve üretim çalışmaları kapsamında test söz konusu olduğunda birçok farklı ihtiyaca alanlarında uzman 70 kişilik personelimizle çözümler üretebiliyoruz.

Canias Erp ile nasıl tanıştınız? Öncesinde herhangi bir yazılım kullanıyor muydunuz?

Canias ile kurumsal kaynak planlama ihtiyacımız doğrultusunda yaptığımız değerlendirme çalışmalarını neticesinde tanıştık. İlk kez yaptığımız bu yatırımın olumlu sonuçlanabilmesi adına mevcut kullanıcı firmalar başta olmak üzere çözüm ortakları ile yaptığımız görüşmelerle Canias’ın DEICO ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ve çalışmalarımızın verimli sürdürülebilmesi, beklentilerin kalıcı olarak çözülebilmesi adına en efektif yazılım olduğuna kanaat getirdik.

Firmanız iş süreçlerini ERP yazılımı ile yürütmeye nasıl karar verdi?

ERP yazılımlarının, büyük hedefleri olan ve hızlı büyüyen şirketlerin olmazsa olmazı durumunda olduğu konusunda görüş birliğimiz uzun zamandır vardı diyebiliriz. Sürekli artan iş hacmi ile personel sayısı; yeni ihtiyaçları ve süreçleri gündeme getiriyor. Süreçlerin standartlaşması, süreçlerin işleyişi sırasında oluşan verinin kaydının tutulması, verinin bilgiye ve analize dönüştürülmesi ihtiyaçları ERP yazılımını zorunlu koştu.

Thales Bilişim ile çalışmaya nasıl karar verdiniz? Sizin için belirleyici özelliği ne oldu?

DEICO’nun ihtiyaçları doğrultusunda oluşacak modül, ekran ve süreçlerin entegrasyonunun zorlu olacağının, çalışmaların ise kısa ve orta vadede çözüm üretmesi kadar uzun vadede de sürekliliğini düşündüğümüzde tecrübeli bir çözüm ortağına ihtiyaç duyulacağının bilincindeydik. Bunları göz önüne aldığımızda tercihimiz konusunda belirleyici rolü Thales Bilişim’in referansları oynadığını söyleyebiliriz.

                                                                        ERP sistemine geçiş kararı aldıktan sonra ne gibi çalışmalar yaptınız?

Öncelikle başarılı bir ERP projesinde en kritik unsurun şirket içinde süreci sahiplenecek, bir ERP proje yönetim pozisyonu belirlemek ve bu görevi doğru kişiye vermek olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ilk aldığımız aksiyon da bu oldu. Şirketi ve süreçlerini tam olarak tanıyan, yazılım konusuna da hakim bir arkadaşımızı projenin başına getirdik. Akabinde muhasebe, finans, satın alma, üretim planlama vb. tüm süreçler için ERP entegrasyonunu hedefleyerek süreç sorumlularını projeye dahil ettik. Proje yöneticimiz önderliğinde çalışmalarımıza başladık. Akabinde, sistem bir bütün halinde yani kendi içerisinde entegre çalıştığı için eş zamanlı olarak reel işleyişlerimizi düzenlemek adına birçok farklı çalışma yaptık. Ürün portföyümüz ve yalın üretim yapmamızdan dolayı süregelen alışkanlıklardan vazgeçerek işleyişlerimizi sistemin önerdiği yapıya geçirmek adına çalışmalar ön plana çıktı. Yazılım tarafındaki çalışmalarımız ise ihtiyaçlarımıza özel yapının kurulması ve raporlama-analiz çalışmaları oldu.

Canias Erp üzerinde firmanız için ne gibi geliştirmeler yapıldı? Sizce danışmanlık tecrübesi bu konuda kritik rol aldı mı?

Aslında geliştirme yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerektiği konusunda danışmanlarımızın tecrübesi sayesinde uzun vadede hemfikir olduk. Çünkü sistem oldukça entegre tasarlanmış ve yapısal olarak kritik her geliştirme olması gerekenden uzaklaşmak anlamına geliyor. Diğer yandan bazı özelleşmiş konularda ise geliştirme ihtiyacı zorunlu olabiliyor. Her iki durumun da bilincinde olarak geliştirmelerin çoğunluğunun analiz, dönemsel raporlamalar, mail entegrasyonları konusunda olduğu söylenebilir.

Danışman ekibin ERP projesindeki önemi hakkında ne söylemek istersiniz?

Danışmanların kritik rol oynadığı aşikar ancak yaklaşımın nasıl olması gerektiği konusunda püf noktanın kalıcı çözümler önerebilmek, aynı zamanda uygulanabilir olmasını sağlamak ve bunları geliştirmelerden mümkün olduğunca kaçınarak yapmak şeklinde özetleyebiliriz.

                                                                                  ERP sisteminin kurulumundan, sistemi kullanmaya başlama sürecine kadar olan dönemde neler yaşadınız?

Çalışanların işleyiş konusundaki alışkanlıklarını yenmek geçiş sürecinin en zorlu aşaması diyebiliriz. “Artık bu şekilde yapmalıyız” dendiğinde bunu olumlu karşılayabilmek, yeni yapıya entegre olmaya çabalamak, değişmeye ve gelişmeye açık bir ekip ile mümkün olabiliyor. Bunun üstesinden genç ve dinamik iş arkadaşlarımız ile birlikte gelmeyi başardık. Canlıya geçiş sürecinde yapının uygulanabilir olması koşuluyla en büyük görev sistemin kullanıcılarına düşüyor. Tabi bu ortamı hazırlayabilmek adına firma yöneticilerinin üstlenmesi gereken sorumluluğa da dikkat çekmek gerekir.

Firmanızda Thales Bilişim iş birliğinden sonra iş süreçleri nasıl değişti?

Mevcut süreçlerimizin iyileştirilmesi ve yeni ihtiyaçların çözüme kavuşturulmasını Thales ile gerçekleştirilen planlı ve düzenli çalışmaya borçluyuz. Geçmişte yapılan hatalarla taçlandırılmış tecrübeler ile şirket dinamiklerimizi de dikkate alarak oluşturulan iş süreçleri başarı oranını artırırken geçiş sürecini kısa tutabilmemizi sağladı.

Sizce firmalar dijitalleşmenin önemini kavrayabilmiş durumda mı?

Büyük hedeflerinin peşinden giden firmaların önem vermesi gereken bir husus. ERP ise dijitalleşmenin hem ilk basamağı hem temeli diyebiliriz. Kısa dönemde bile bu dönüşümün içinde yer alabilenler fark yaratmayı başaracaktır. Bugün global firmaların dijitalleşme noktasında en önde yer almış buna rağmen hala en hevesli firmalar olduğunu görüyoruz. Bir üst kategoride yer almak isteyen firmaların da bu açığı kapatmak adına gerekli önemi zamanla artacak şekilde göstereceğini öngörebiliriz.

Son olarak firmanızın dijital dönüşüme girdikten sonra yaşadığı değişimi göz önünde bulundurduğunuzda dijitalleşmenin önemi hakkında ne söylemek istersiniz?

21.Yüzyılın gelişmeleri doğrultusunda veri ve bilgi en kıymetli değer haline gelirken, kaybedilen her içerik en büyük zarar olarak değerlendirilmeli. Diğer yandan kullanıldığı her an katma değer oluşturan, farkındalık yaratan bir dünyadan bahsediyoruz. Bu kapsamda yapılan her yatırım, harcanan her işçilik kendisini ödeyecek kadar kıymetli olacaktır.

Projemiz DEICO Mühendislik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.