Bağlantı Elemanları Sektöründe CANIAS ERP

CANIAS ERP ile bağlantı elemanları sektörüne özgü süreçlerin tam anlamıyla izlenmesi ve yönetimi mümkündür. Hammaddelerin tüm fason süreçleri de dahil olarak tedariği, satış siparişlerinin kullanıcı bağımsız elektronik olarak alınması ( EDI – Elektronik veri transferi), çeşitli kriterler dahilinde üretim planlarının, iş emirlerinin işletmeye verilmesi, geri beslemeleri ve ürünlerin istenen zamanda üretimi, JIT (Just in Time) altyapısına tam uyum yedek parça sektörüne ait çözümlerimizin sadece bir bölümüdür.

Bağlantı elemanları sektöründe, CANIAS ERP’de izlenebilecek başlıca süreçler şunlardır; MRP ( Malzeme İhtiyaç Planlama), Satış (Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Yönetimi), Satınalma Yönetimi EDI, (Elektronik Veri Transferi) Yönetimi, Satış Siparişlerinden, Satınalma Siparişlerine, Elektronik İrsaliye ve Faturalara Kadar Tüm Süreçlerin Kullanıcı Bağımsız Yönetilmesi, Envanter ve Depo Yönetimi, Üretim ve Planlama, Sonlu Kapasite Planlama, Bütçe, Karşılaştırmalı Maliyet Analizleri, Finans / Muhasebe, İnsan Kaynakları, İleri Düzey Raporlama. Bunların yanı sıra izlenebilirliğin her sektör adına ne kadar önem arz ettiği ve prestij konusu olduğu açıktır. Bu yüzden hali hazırda kendi iç süreçlerine ve müşterilerine önem veren referanslarımız, tüm işletme süreçlerinde hata payını minimize etmek ve verimliliklerini artırmak adına CANIAS‘ta tüm süreçlerini barkod ile takip etmektedirler.