MRP – Malzeme İhtiyaç Planlaması

CANIAS ERP MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) Modülü, hem malzeme, hem de malzeme dışı kaynakların planlamasını eş zamanlı olarak sağlar. Zaman, miktar ve maliyetin tanımlanması için esas olan unsurların yüksek düzeyde entegrasyonunu kolaylaştırır.

mrp
Bu modül temel olarak ürün ağacı ve rota bilgilerini kullanarak firmada parametrelerle tarif edilmiş olan tüm talepleri (sipariş, bütçe v.b.) ve bu talepleri yerine getirmek için eldeki arzları (stoklar, yoldaki satın almalar, devam eden üretimler v.b.) inceler. Aradaki farklar için gerekli ürün, ticari ürün, yarı mamul, hammadde ve malzemeleri yine seçilmiş metotları kullanarak tespit eder ve ne miktarda, ne zaman üretim ya da satınalma yapılacağı bilgilerini içeren üretim ve satınalma önerileri üretir.

MRP simülasyonu sayesinde, kesinleşmemiş ihtiyaçlarınız için de senaryolar oluşturarak, gelecekte gerçekleşebilecek olan tahmini teslim süresi, tahmini tedarik süresi gibi kavramlar hakkında ön bilgilere ulaşabilir, bu sayede henüz teklif verme aşamasında iken dahi gerçekçi teslim tarihleri sunabilirsiniz.

Kârlılığın hassas yöntemlerle optimize edilmesi
Gereksinimlere dayalı hassas kaynak planlaması

canias-erp_malzeme_yonetimi-FeiMRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması), malzemelerin talep üzerine tedarik edilmelerinin çizelgelenmesini sağlayan standart yöntem ve süreçlerin işletmeler tarafından kullanılmasına ve böylece teslimat teminatı verilmiş siparişlerin müşterilere zamanında teslim edilmesine destek sağlar. İdeal üretim ortamlarında işletmeler, hammadde malzeme tedariklerinin, üretim çizelgelerine uygun olarak gerçekleşmesini isterler; böylece hem üretim hatlarının atıl kalmaması sağlanır, hem de şirketin envanteri en alt düzeyde tutulabilir. Şirketlerin bu faaliyetlere verdikleri önem göstermektedir ki, işletme ihtiyaçlarının planlanması, her türlü kurum için tedarik zinciri dahilinde ciddi değer kazanımı sunmaktadır.

CANIAS ERP MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) Modülü, hem malzeme, hem de malzeme dışı kaynakların planlamasını eş zamanlı olarak sağlar. Zaman, miktar ve maliyet gibi ihtiyaçların tanımlanması için esas oluşturan unsurların yüksek düzeyde entegrasyonunu kolaylaştırır. Ayrıca, planlama faaliyetleri yürütülürken, tüketim, talep tahmini, satış bütçesi, öncelikli ihtiyaçlar, ikincil önemde ihtiyaçlar gibi ihtiyaçlar için, sipariş talepleri, sipariş emirleri, envanter, üretim emirleri gibi belirleyici ve ihtiyaçları karşılayıcı nitelikli unsurlar dikkate alınır.

Kullanıcılar, bulundukları sektörlerin ve işletmelerin ihtiyaç türlerini dikkate alarak, sipariş yenileme ve determinist planlama gibi farklı tüketim yöntemlerinden birinin kullanımını seçebilirler. Aynı zamanda bağlantılı parti büyüklüklerinin belirlenmesi için sunulan yöntemler ile (sabit sipariş miktarı ve en yüksek stok seviyesine ikmal yöntemleri gibi), malzeme kaynaklarının planlamasında ileri düzeyde kuruma özel uyarlama sağlanır.

MRP işlemlerinin yönetimi, yüksek hacimde verinin söz konusu olduğu durumlarda uzun süreler içerebilir. CANIAS ERP MRP Modülü, bu problemin üstesinden gelmek amacıyla MRP planlamasını, geleneksel ve bireysel planlamalara ek olarak, net değişiklik yöntemi uygulayarak kolaylaştırır. Bu yöntemde, kapasite ve zaman unsurlarına paralel olarak, son planlama sürecinden beri değişikliğe uğramış olan malzeme kaynakları dikkate alınır.

Farklı planlama yöntemleri sunan üstün bir esnekliküpk2

CANIAS ERP MRP Modülü, ürünlere dayalı MRP verilerinin grafiksel olarak değerlendirilmesi ve üretim çizelgelerinin görüntülenmesi yeteneklerine ek olarak, aynı zamanda tek ve tam seviyeli gereksinimlerin durumunu grafiksel olarak görüntüleyebilen özellikler sunar. Modülün yüksek uyarlanabilirliği ve geniş kapsamlı özellikleri sayesinde, tüm planlama yöntemleri kolay bir şekilde, destek tablolarına dayalı parametre kullanacak şekilde düzenlenebilir ve bu parametrelerin malzeme verilerine ve ilgili ürün ağaçlarına (BOM) bağlantıları yapılarak hassas bir planlama sağlanabilir.

Malzemelerin en optimize düzeylerde elde bulundurulmasını sağlayan talep tahmin özellikleri

Küreselleşmenin etkilerinin fiyat baskıları ile birleşmesi sonucu işletmeler etkin malzeme yönetimine daha fazla önem vermeye başlamışlardır. CANIAS ERP MRP Modülü sayesinde, yüksek esneklikte ve müşterilere özel ihtiyaç planlaması ile şirket hedeflerine paralel olarak gerçekleştirilen gereksinim tahminleri yapılabilir. Kullanıcılar, MRP Modülü tarafından sunulan yüksek düzeydeki veri entegrasyonu ve verimli işlemler sonucu önemli faydalar elde ederler. MRP yönetimi dahilinde, üretim için sarf edilen zaman dikkate alındığı için, teslimat çizelgeleri terminlerinde gecikmeler yaşanmaz ve böylece müşteri memnuniyeti artırılmış olur. Aynı şekilde, teslim süreleri kısaltılmış, depolama maliyetleri azaltılmış ve hatalı teslimatlar önlenmiş olur.

Kritik önemde özellikler sunan merkezi ve bütünleşik ihtiyaç planlaması

İhtiyaç planlaması, yüksek düzeyde entegrasyona sahip ERP sistemleri tarafından sağlanan kapsamlı süreçlerin kritik önemdeki bir bileşenidir. Pazardaki diğer ERP sistemlerinin çoğunluğu, ihtiyaç planlamasında kullanılabilecek veri sağlayamayan üçüncü parti yazılım paketlerine bağımlı oldukları için, bir çok şirket tam kapsamlı bir Malzeme İhtiyaç Planlamasının sunacağı faydaları maalesef gerçek anlamda hayata geçirememektedir.

CANIAS ERP MRP Modülü, kurumların en karmaşık ihtiyaçlarına cevap verebilir ve hem yan şirket faaliyetlerinde, hem de çok şubeli iş süreçlerinde kullanılabilir.

 

Modül Özellikleri
 • Tesise dayalı ihtiyaç planlaması
 • Çok boyutlu veri görüntüleme
 • Verilerin grafiksel takibi
 • Planlama ve zamanlama parametrelerinin tesise dayalı kurulumu
 • Tesise dayalı olarak planlama emirlerinin hazırlanışı
Detaylı Özellikler
 • Brüt/Net ihtiyaç planlaması
 • Ana ve ikincil ihtiyaç planlaması (çok seviyeli ürün ağaçlarını hedef alan çözümler)
 • Planlama yöntemleri için farklı seçenekler
  • Stokastik
  • Determinist (tahminli veya tahminsiz)
  • Sipariş yenileme yöntemi
 • Parti büyüklüklerinin belirlenmesi için farklı seçenekler:Tahmin yöntemleri için farklı seçenekler
  • En düşük birim maliyet yöntemi
  • Sabit sipariş miktarı
  • En yüksek stok seviyesine ikmal
  • Önceki dönem dengelemesi
 • Envanter gereksinim durumu
 • Planlama yöntemleri için farklı seçenekler:Üretim planlamasının hazırlanması
  • Tekli malzeme için planlama
  • Toplu planlama
  • Net değişim planlaması (işlem gören malzemeler için)
 • Malzemelerin rezerve edilmesi
 • Bağımsız gereksinimlerin sistemdeki diğer belgelerle ilişkilendirilmesi (proje, müşteri, sipariş numarası gibi)
 • Planlama sonuçlarının farklı rapor formatları ile takibi:Planlama parametrelerinin işletmeye özel olarak tanımlanabilmesi
  • Planlama sonuçlarının önceden tanımlanmış uyarılar ile takibi
  • Planlama sonuçlarının detaylı olarak ve grafiksel görüntüleme ile takibi
 • Zamanlama parametrelerini işletmeye özel olarak tanımlanabilmesi