Üretim Planlama ve Kontrol

CANIAS ERP Üretim Yönetimi Modülü, her tür üretim için gerekli olan üretim gereksinimlerini, beklentilerin ötesinde karşılar. Bu modül ile; özel üretim, siparişe göre üretim, toplu üretim, stoka imalat ve müşterek imalat gibi, farklı üretim hatları için tesis edilmiş olan farklı üretim şekillerinin süreçleri tanımlanıp, planlaması yapılarak denetlenebilir. CANIAS ERP Üretim Yönetimi Modülü kullanıcılara, kurumun üretim çizelgesine en uygun olan planlamayı yapma imkanı sunar.

Üretimde gerçekleşen verileriniz ile sistem dahilinde envanter hareketleri yapabilir, operasyon sürelerini güncelleyebilir, kalite yönetim süreçlerini tetikleyebilirsiniz.

MRP’nin oluşturduğu üretim planlarından otomatik ya da manuel iş emri açabilir, iş emri açılışında malzeme kontrollerini yaptırabilir, dokunmatik monitörler üzerinden kullanılabilecek on-line üretim onay ekranları ile iş emirlerini onaylayabilirsiniz.

Hassas planlama sonucu üretimde başarı sağlanması
Beklenmeyen problemlere hazırlık için planlı üretim faaliyetleri

üpk1CANIAS ERP Üretim Planlama ve Kontrol Modülü, etkin bir uygulama ve denetimi kolaylaştıran ileri düzeyde özellikler sunar. Tedarik sürelerinin çizelgelenmesi, parçaların mevcudiyeti, kapasite denetimi ve standart maliyetlendirme gibi modül özellikleri, üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürmesini temin eder. CANIAS ERP Üretim Planlama ve Kontrol Modülü, her tür üretim için gerekli olan üretim gereksinimlerini, beklentilerin ötesinde karşılar. Özel üretim, siparişe göre üretim, toplu üretim, ısmarlama imalat ve müşterek imalat gibi, farklı üretim hatları için tesis edilmiş olan süreçlerin planlaması yapılıp denetlenebilir.

CANIAS ERP Üretim Planlama ve Kontrol Modülü, kullanıcılara kurumun üretim çizelgesine en uygun olan planlama metodolojisini (ileri, geri, ara cetveller) kullanma özelliğini sunar. Öte yanda, değişen pazar koşulları da göstermektedir ki, işlem sürelerinin hesaplanması ve optimizasyonu için bu standart metodolojiler de artık yeterli olmamaktadır. Bu nedenle CANIAS ERP Üretim Planlama ve Kontrol Modülü, tedarik zincirlerinden elde edilmiş olan grafiksel planlama metodolojilerini sunan bir denetim merkezini bünyesinde entegre olarak bulundurur. Serbestçe konfigürasyonu yapılabilen planlama algoritmaları, kullanılan planlama stratejilerine bağlı olarak daha da detaylı bir üretim optimizasyonuna izin verir. Üretim planlama algoritmalarında kullanılan bazı kıstaslar: En kısa işlem süresi, en erken teslimat tarihi, hazırlık maliyetinin optimizasyonu ve makineler için en uygun etkinlik.

Üretim faaliyetleriniz ile ilgili durumunuzu önceden bilebilmek

Üretimi ilgilendiren tüm veriler (planlanmış siparişler ve üretim emirleri) İhtiyaç Planlaması özelliği kullanılarak Üretim Planlama ve Kontrol Modülüne aktarılabilir. Ürün ağaçları (BOM) ve rotalardan iletilen ve üretim adımlarını içeren grafiksel bir üretim ağ planı, iş emirlerinin güncel aşamalarını grafiksel olarak görüntüler. Bütünleşik olarak çalışan bir üretim veri toplama sistemi, ileri düzeyde hesaplama yapabilme yeteneği sunar (güncel ve müteakip dönemler için). İş emirlerinin oluşturulması, toplu ve değişken üretim, ürün ağaçlarındaki farklılıklar, değişken iş planları ve üretim belgelerinin hazırlanması gibi çeşitli işlevler, modül tarafından standart olarak sunulan özelliklerdir. İş emirlerinin yürütülmesi sırasında iş planından ve ürün ağacından elde edilen verilerde ve üretim esnasında yine iş emirlerine dayalı olarak düzeltmeler yapılabilir.

Toplu ve seri numaralı varlıkların tutarlı bir biçimde entegrasyonu sayesinde üretimde kullanılan bileşenlerin takipleri, çok seviyeli dikey entegrasyon durumlarında bile mümkündür. Üretim Planlama ve Kontrol Modülü aynı zamanda üretimde kullanılmak üzere kalite güvence yordamları sunar. Bu yordamlar, kalite güvencesi gerektiren imalat aşamaları ve ürün ağacı bileşenlerinin, kalite denetim verileri ile birlikte kayıtlarını gerçekleştirir; daha sonra ilgili teftiş planları ile bağlantılarını yapar. Kalite denetim sonuçları istenilen değer aralıkları içinde bulunuyorsa, üretimin bir sonraki adımına devam edilir. Kalite denetim talimatları, Üretim Planlama ve Kontrol Modülü içine entegre edilmiş olan belge yönetim sisteminden sağlanır.

Özel planlama ve esnek üretim özellikleri

Modül, yüksek düzeyde otomasyon ve beraberinde sunduğu kusursuz bir entegrasyon ile, CANIAS ERP Sistemi dahilinde ideal bir üretim planlama yeteneğini garanti eder. Müşteri siparişlerinde sürekli olarak yaşanan değişiklik istekleri, dahili ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan değişiklikler, teslim tarihindeki ertelemeler ve harici unsurlar nedeniyle üretim süreçlerini etkileyen koşullar gibi durumların her biri için, hızlı bir şekilde ve bireysel olarak planlama yapılabilir. Teslimat tarihlerini zamanında karşılayabilmek, her geçen gün daha da önem kazanmakta ve üretim denetimi ile ilgili mekanizmaların en uygun biçimde kullanımını gerektirmektedir. CANIAS ERP Üretim Planlama ve Kontrol Modülü, değişken üretim ortamlarında kullanılmak üzere farklı özellikler sunar.

Üretim Planlama ve Kontrol Modülü: Tedarik zincirinin kalbi

Üretim Planlama ve Denetim, bir ERP sisteminin üç ana dayanağından biridir. Endüstriyel bir üretim ortamında ise bu desteği sağlayan modül, bir ERP sisteminin kalbini oluşturur. Satış, satış planlaması, malzeme gereksinim planlaması, üretim, teslimat ve mali muhasebe ile olan entegrasyonlar da dahil olmak üzere Üretim Planlama ve Kontrol Modülünün CANIAS ERP Sistemi ile olan yüksek düzeydeki entegrasyonu, tutarlı üretim denetimi faaliyetlerini garanti eder. İster envanter, ister özel sipariş için ürünler üretmekte olun ya da şirketinize has özel üretim süreçleri kullanın, CANIAS ERP Üretim Planlama ve Kontrol Modülü üretim faaliyetlerinizin etkin planlaması, yönetimi ve denetimi için gerekli olacak iş zekası ve yönetim uygulamalarını size sunar.

Modül Özellikleri
 • Farklı üretim türleri için destek:
  • Stoğa üretim, müşteri siparişine dayalı üretim, küçük parti ve toplu üretim
 • Özel üretim türleri:Plan ve üretim emirlerinin manuel olarak girilebilmesi
  • Değişken üretim, toplu üretim, müşterek üretim
 • Ürün ağaçlarının ve rotaların modüle aktarımı
 • Yüksek esneklik özelliğine sahip fiyatlandırma sistemleri
 • Genişletilmiş çalışma tezgahları
 • Detaylı standart planlama (ileri, geri, ara cetveller)
 • Kapasite planlaması (sınırlı ve sınırsız kapasiteler için)
 • İleri düzeyde planlama ve çizelgeleme (kapasite planlaması) özellikleri:Tüm üretim adımlarının takibi (parti ve seri numaraları kullanılarak)
  • Konfigürasyonu yapılabilen planlama algoritmaları
  • Grafiksel görüntüleme tabloları
 • Bütünleşik Üretim Veri Toplaması (Normal ve hızlı veri girişleri):Kalite yönetimi (kalite planları ve grafiksel kalite analizi)
  • Barkod
  • Kilometre taşı
  • Zayiat
 • Parça istek ve eksik parçalar listeleri
 • Defolu yedek parça takibi
 • Anlık ya da tarihsel stok kayıtları
 • Grafiksel üretim ağ planı
 • Sürmekte olan ve gerçek maliyetler
 • Maliyet hesapları, projeler ve müşteri siparişlerine kısıtsız atama yapabilme özelliği
 • Rota kaynak verileri ya da üretim ağaçlarına düzeltme ve tamamlama yapabilme: Tüm rota ve ürün ağacı verilerini modül içinde kullanabilme yeteneği
 • Üretim belgelerinin hazırlanması
 • Siparişlerin değişken olarak seçilebilmesi