Lojistik Yönetimi

CANIAS ERP Satınalma Yönetimi Modülü, Avrupa Ortak Pazarı mevzuatını ve pazarların genel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tedarik ile ilgili yüksek kalite beklentileri doğrultusunda, ileri düzeyde özellikler sunar.

Satınalma isteklerinin takibinden teklif yönetimine, anlaşmalardan siparişe kadar tüm süreçler bu modül üzerinden detaylıca yönetilebilir ve raporlanabilir. Sistem üzerinde bulunan tedarikçi değerlendirme, onay prosedürleri, yetkilendirme, hatırlatma ve uyarı uygulamaları, seri ve parti numaraları kullanılarak malzeme izlenmesi, hesap yönetim özellikleri, fiyat listeleri yönetimi ve fatura ödemelerinin takibi gibi detaylar bu modül içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca yapılan sevkıyatların aşama aşama takibi de sistem üzerinden izlenebilir.

Modülün satınalma özellikleri ve bünyesindeki veriler, CANIAS ERP sisteminin diğer modülleri ile bütünleşiktir. Ayrıca bir siparişe ait tüm kalemler, projeler, maliyet merkezleri, satış siparişleri ve üretim emirlerine tahsis edilmesi de mümkündür. CANIAS ERP sisteminin diğer modülleri gibi Satınalma Yönetimi Modülü de, işletmelerin kullanımı için ileri düzeyde analitik uygulamalar sunar. Belgeler ve raporlar da özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Üstün kalite, malzeme depo ömürlerinin kısaltılması ve artırılmış kârlılık için etkin satınalma işlemlerinin sağlanması
Giderlere odaklı ve etkin maliyetli satınalma uygulamaları

Küreselleşmenin pazarlar üzerindeki etkisi, şiddetli bir rekabet ortamı ve olumsuz ekonomik koşullar, etkin bir tedarik yönetiminin kritik önemini her zamankinden daha çok vurgulamaktadır. Bol miktarda malzeme ve yarı-mamulün zamanlı bir biçimde depolara tedarik edilmesi, eskiden kabul gören bir yöntemdi ve o yöntemde göz önünde tutulması gereken unsurlar sadece nakliye ve depolama masraflarıydı. Şimdi ise malzemeler, sürekli olarak katılaşan kalite koşullarına uyumlu olmalı, tam zamanında (JIT) tedarik edilmeli ve hızla teslim edilmelidirler. 

CANIAS ERP Satınalma Modülü, artık çağdaş ve modern pazarlarda kullanılmakta olan tüm teknolojilere cevap veren gelişmiş özellikler sunar. Modül, geleneksel tedarik yöntemleri, otomatik sipariş düzenlemesi, sipariş işlemlerinin takibi, malzemelerin denetimi ve hesapların doğrulanması gibi, kurumunuzun satınalma alanındaki tüm faaliyetlerini karşılar.

Satınalma sürecinin tüm yönleri ile etkin yönetimi için gerek olan uygulamaların sağlanması

CANIAS ERP Satınalma Modülü, Avrupa Ortak Pazarı mevzuatını ve pazarların genel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tedarik ile ilgili yüksek kalite beklentileri doğrultusunda, ileri düzeyde özellikler sunar. Bu özellikler arasında, elektronik sorgulama yönetimi, tedarikçi fiyat listeleri ve bu listelere dayalı olarak tedarikçiler arası fiyat karşılaştırmaları, teklif yönetimi, onaylama, hatırlatma ve uyarı işlevleri içeren sipariş takibi, seri ve parti numaraları kullanılarak malzeme izlenmesi, hesap yönetim özellikleri ve fatura ödemelerinin takibi bulunmaktadır. 

loj2

Modülün satınalma özellikleri ve bünyesindeki veriler, CANIAS ERP Sisteminin diğer modülleri ile bütünleşiktir. Ayrıca bir siparişe ait tüm kalemlerin, projeler, maliyet merkezleri, gider kaynakları, satış siparişleri ve üretim emirlerine tahsis edilmesi mümkündür. CANIAS ERP Sisteminin diğer modülleri gibi Satınalma Modülü de, işletmelerin kullanımı için ileri düzeyde analitik uygulamalar sunar. Belgeler ve raporlar özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Satınalma faaliyetlerini kusursuz yürütebilmeniz için tedarikçilerinizi en iyi şekilde tanımanızı sağlayan özellikler

Malzemelerin belirtilmiş olan kalitede, uygun fiyatlarda ve zamanında elde bulundurulması, tedarik süreci bakımından önemli olan unsurlardır. CANIAS ERP Satınalma Modülü, kurum dahilindeki görev ve sorumlulukların uygulanması için gerekli olan yetkilendirmeleri ve ayrıca tedarik ile ilgili birçok sürecin uygulanmasını kolaylaştırır. Bunlara ek olarak satınalma sürecinin baştan sona takibini temin eder; bu takip, satınalma talep belgesinin alınmasından malzemelerin siparişine, gelen malların kabulünden, ödemelerin yapılmasına kadar tüm faaliyetleri kapsar. 

Etkin bir satınalma yönetim süreci, satınalma personeli tarafından kullanılmak üzere tedarikçilerin fiyat ve teslimat koşulları ile ilgili performanslarını incelemeye yarayan üstün nitelikli uygulamalar sunar ve olumsuz koşullar ile karşılaşılması durumunda satınalma personelinin gerekli önlemleri alabilmesine imkan tanır. Satınalma personelinin bilinçli karar verebilmesine ve personelin, tedarik süreç döngüsü boyunca denetimi elinde bulundurmasına destek sağlar. 

Sürüm, fiyatlandırma ve teslimat süreleri gibi unsurlara dayalı karşılaştırma yapabilme kabiliyeti, satınalma personelini pazarlık yürütebilmek için etkin bilgilerle donatır ve ölçek ekonomileri avantajlarının kurum tarafından kullanılabilmesine fırsat tanır. 

CANIAS ERP Sisteminin üstün niteliklere sahip geriye yönelik izleme özellikleri, satınalma talebinde bulunan personelden, ilgili sipariş emrini karşılayan tedarikçinin kimliğine dek, satınalma faaliyetlerinin bir uçtan diğerine takibini kolaylaştırır. Ayrıca parti ve seri numaraları takip özelliklerinin sistemde mevcut olması sayesinde, malzemelerin birim ve parti numaraları hassas olarak izlenebilir.

Etkin satınalma için bütünleşik mimari

 

Esnek parametre kullanımı ile müşterilere has özel işlemler gerçekleştirilebilir. Bütünleşik sistem mimarisi, ileri düzeyde satınalma özelliklerini mümkün kılar ve malzeme satınalımlarıyla ilgili bilgilerin, envanter yönetimi, planlama ve üretim modülleri de dahil olmak üzere tüm modüller tarafından görüntülenebilmesini temin eder.

Modül Özellikleri
 • Bütünleşik belge takibi
 • Tarihe dayalı belge yönetimi
 • Bütünleşik Belge Yönetim Sistemi sayesinde tüm belgeler için arşivleme desteği
 • Esnek belge konfigürasyonu
 • Ön İzleme özellikli PDF formatlı otomatik çıktılar
 • Makul fiyatlandırmanın belirlenebilmesi için ileri düzeyde yetenekler
 • Tavsiye nitelikli yüksek düzeyde bilgiler
 • Miktar ve değer sözleşmeleri
 • Sorgulama yönetimi
 • Tedarikçi fiyat listeleri
 • Miktar ve teslimat süresine dayalı fiyat karşılaştırmaları
 • EDI bağlantısı (modülün bünyesine yerleşik bulunan EDI dönüştürücüsü)
 • Toplu siparişler
 • Fason üretim entegrasyonu
 • Raporlama ve analizler
 • Elektronik imza desteği
 • Çok dilli belge metinleri
 • İade mallar
 • Gider bilgileri içeren malzeme kayıtları
 • Bütünleşik fatura doğrulama özelliği
 • Tedarikçi değerlendirmeleri (ABC analizi)
 • Ödeme planları
 • Miktar bölüşümü ve tahsisi
Gelişmiş Özellikler
 • CANIAS Mobile ürünü kullanımıyla tedarikçilerin Internet üzerinden sisteme erişimi
 • Bütünleşik malzeme sınıflandırma sistemi ve ürünler için özel tahsis edilmiş veritabanı alanları
 • E-mail entegrasyonu
 • Seri numaraları ve parti takibi
 • Tedarik yan giderleri (navlun, sigorta, gümrükleme ve ambalajlama)
 • Detaylı konum bilgileri

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, yüksek düzeyli entegrasyonu sayesinde satınalma işlemleri, envanter yönetimi ve cari hesapların hassas ve hızlı bir şekilde incelenmesi için kapsamlı özellikler sunar. CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, bir faturanın sisteme girişi sırasında o faturayı ilişkili olan satınalma siparişinde belirtilmiş olan kalemler ile karşılaştırır. Böylece, faturanın sisteme girilmesinden önce miktarsal ve tutarsal hataların keşfedilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için bir fırsat tanınmış olur.

Fatura Kontrol Modülü ayrıca faturalanan malların teslim alınıp alınmadığını ve envantere kaydının yapılıp yapılmadığını inceler. Ayrıca aşama kayıtları da kontrol edilerek fatura girişi yapılabilir. Bu, faturalarda gösterilen fakat teslimatı alınmamış olan mallara ait faturaların sisteme girilmesinin önüne geçer. Faturalar, satın alınan birden fazla kaleme ait olabilir. CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, bu durumlarda kullanılmak üzere dağıtım kıstaslarının belirtilmesine olanak sağlar. Fatura Kontrol Modülünde mal ve hizmet faturalarının yanı sıra ek masraf faturalarının takibi de yapılır. Bu ek masrafların satın alınan mal ya da hizmetin üzerine dağıtımı ağırlık, hacim, miktar, birim fiyat ya da toplam fiyat üzerinden yapılabilir.

 

Satınalma faturalarının doğrulanması yoluyla ödemelerdeki tutarsızlıkların giderilmesi
Siparişler ve faturalar arasındaki tutarsızlıkların saptanması

Kurumsal satınalma işlemlerinin son aşamasında, girişi yapılmış mallar sipariş şartnamesinde belirtilmiş koşullarla karşılaştırılarak, doğrulanma faaliyetleri yerine getirilir. Bu faaliyetler dahilinde girişi yapılmış malların adetleri ve kaliteleri incelenir ve malların şartnamedeki koşullara uygun olup olmadıkları denetlenir. 

Faturaların, girişi yapılmış olan mallara, uygulanan fiyatlandırmalara ve hesaplamalara göre doğruluklarının incelenmesini içeren bu işlemler, satınalma ve envanter yönetimi faaliyetlerinin içinde yer alan temel denetim işlevlerinden biridir. Faturaların sisteme girilmesi ile sonuçlanacak süreçlerden, aynı işletme içinde yer alan birden fazla birim sorumludur. 

Bu nedenlerden dolayı ilgili birimler arasındaki bilgi akışının düzenli bir şekilde seyretmesi zorunludur. Faturada gösterilen ve daha önceden sipariş edilmiş olan malların tamamının eksiksiz olarak teslim alınmış olduğu ve sipariş sırasında belirtilmiş olan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmiş olması gereklidir. Ayrıca, nakliye, gümrükleme ve sigorta gibi ek harcamalar da satın alınan malların maliyetlerine yansıtılmalıdır. 

Her satınalma işlemi, mutlaka bir sipariş ya da envanterde bulunan bir kalem ile ilişkilendirilemeyebilir; fakat kuruma gelen tüm faturalar, muhasebe kayıtları yapılmadan önce, fatura türüne bakılmaksızın bir doğrulama işleminden geçirilmelidir. 
 

Şirket içi şeffaflığı sağlamak için sunulan satınalma doğrulama faaliyetleri

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, yüksek düzeyli entegrasyonu sayesinde satınalma işlemleri, envanter yönetimi ve cari hesapların hassas ve hızlı bir şekilde incelenmesi için kapsamlı özellikler sunar. Bu süreç içinde faturaların detaylı bir resminin elde edilmesi için özel yöntemler kullanılır. 

fat

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, bir faturanın sisteme girişi sırasında o faturayı ilişkili olan satınalma siparişinde belirtilmiş olan kalemler ile karşılaştırır. Böylece, faturanın sisteme girilmesinden önce hataların keşfedilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için bir fırsat tanınmış olur. Fatura Kontrol Modülü ayrıca faturalanan malların teslim alınıp alınmadığını ve envantere kaydının yapılıp yapılmadığını inceler. Bu, faturalarda gösterilen fakat teslimatı alınmamış olan mallara ait faturaların sisteme girilmesinin önüne geçer. 

Geçerli bir faturaya ait olan satınalma siparişi bulunamaz ise, fatura doğrudan malzeme hesaplarına yazılabilir. 

Satınalma faaliyetleri sırasında sıklıkla ek harcamalar oluşur. Bu tür ek harcamalara ait faturalar, satın alınan birden fazla kaleme ait olabilir. CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, bu durumlarda kullanılmak üzere dağıtım kıstaslarının belirtilmesine olanak sağlar. Ek harcamaların dağıtımı ağırlık, hacim, miktar, birim fiyat ya da toplam fiyat üzerinden yapılabilir. Bir satınalma siparişi ilgili faturada birden fazla kalemi içeriyorsa, sistem sadece ödemesi yapılmamış olan kalemleri görüntüler. 

 

Satınalma belgelerinin hızlı takibi ve doğrulaması için gelişmiş arama özellikleri

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, doğrulanmamış kayıtların sistemden silinmesine izin verir. Modül finans muhasebesi, envanter, sabit kıymetler muhasebesi ve maliyet muhasebesi modülleri ile tamamiyle bütünleşik olarak çalışır ve bu sayede birden fazla birimi kapsayan doğrulama faaliyetlerini kolaylaştırır. Sistemden bir ödeme emrinin verilebilmesi için gerekli olan öğeler, ilgili faturanın numarası ile, hesap denetleme birimi tarafından o fatura için yapılmış olan değerlendirme ve verilmiş olan teyiddir. 

Ayrıca, henüz değerlendirilmemiş ya da sadece kısmi olarak değerlendirilmiş olan faturalar, tüm sürecin tamamlanması ve hesap kayıtlarının kapatılmasına kadar alı konabilir. CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, aranan satınalma siparişlerinin sistem içinde hızlı ve kolayca bulunabilmesi amacıyla anahtar değer ve diğer arama kıstaslarının belirtilmesine olanak verir. Kuruma gelen herhangi bir fatura için harici fatura numarası, brüt ya da net tutar ve KDV değerlerinden herhangi ikisinin belirtilmesi yeterlidir. 

Sisteme girilen faturaların inceleme ve kaydını kolaylaştırmak amacıyla modül belirli otomatik özellikler sunar. CANIAS ERP EDI (Elektronik Veri Alışverişi) Modülü faturaların elektronik olarak işlenmesini sağlar. 

Faturaların EDI kullanımı ile işlenmesi amacıyla sapmalar ve önerilen değerler ile birlikte, uygulanması istenen işlemlerin belirtilmesi gereklidir. Satınalma birimi, fatura doğrulama özelliklerine başvurmadan, doğrudan sipariş belgesini kullanarak fatura durumunu kalem bazında değerlendirebilir. Ayrıca ilgili birimlere bilgi akışı da modül tarafından sağlanır.

Hataları ve maliyetleri minimuma indirgemek için tasarlanmış bütünleşik doğrulama süreçleri

Müşteri ve tedarikçilerle ilgili işlem ve muhasebe hatalarının arkasında yatan nedenler arasında, tümüyle bütünleşik bir yapıya sahip olmayan kurumsal bilgi sistemleri bulunur. Artan maliyetleri nedeniyle açık veren işletmeler incelendiğinde, satınalma yönetiminin ve fatura denetim mekanizmalarının yetersizlikleri ön plana çıkar. Etkin bir fatura denetleme mekanizması, planlama sırasında öngörülen maliyetler ile, gerçek maliyetlerin, fatura kaydı sırasında bağdaştırılması işlemini hızlandırır. 

Satınalma siparişi sırasında teyidi alınan, fakat hesapların görülmesi sırasında çelişki doğuran tutarlar, hızlı bir biçimde ortaya çıkarılabilir. Aynı durum, maliyetlerin adil dağıtımı ve envanterin düzgün bir şekilde değerlendirilmesi sırasındaki faaliyetler için de söz konusudur. Satınalma ve envanter yönetimi işlemlerine ek olarak, finansal muhasebe, maliye muhasebesi ve sabit kıymetler işlemleri de CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü ile tam olarak entegre edilmiştir ve böylece sistem dışından kaynaklanan hataların büyük bir bölümünün önüne geçilebilmektedir. Kullanıcıların belirli durumlarda doğrulama sonuçlarını manuel olarak düzeltme olanakları her zaman bulunmaktadır.

 

Modül Özellikleri
 • Satınalma siparişlerindeki fiyatların faturalarla ilişkilendirilmesi
 • Net tutar, KDV ve brüt tutar değerlerinin belirlenmesi ve faturalarla ilişkilendirilmesi
 • Ödeme şartlarının belirlenmesi
 • Kredi kabulü ve fatura iptali
 • Envanter makbuzuna dayalı olarak fatura kaydı
 • Maliyetlerin faturalara dağılımı için kullanılabilecek yöntemler:Değerlendirilen faturaların muhasebe birimine yönlendirilmesi
  • Ağırlık temelli dağıtım
  • Miktar temelli dağıtım
  • Hacim temelli dağıtım
  • Birim fiyat temelli dağıtım
  • Toplam fiyat temelli dağıtım
 • Fatura bilgilerinin maliye muhasebesi birimine yönlendirilmesi
 • Fatura alıkoyma
 • Manuel müdahale olanağı
 • Otomatik fatura doğrulama

 

Tedarik, stoklama ve ambar işlemlerinin etkin denetimi
Tedarik ve etkin yönetimi kolaylaştıran sistem ve uygulama

depoEnvanter yönetim işlemlerinin ERP sistemleri kapsamında yürütülmesi, geliştirilmiş tedarik kapasitesi sağlar ve ayrıca, daha yüksek hacimlerde malzeme işleme olanakları sunar. Etkin tedarik ve ambar yönetim özellikleri, artan ham madde fiyatlarından kaynaklanan sürekli sıkıntılar karşısında kurumlar için kritik önem taşımaktadır.

İdeal etkinlikte bir envanter yönetimi, müşteri gereksinimlerini hızlı bir şekilde karşılarken, gerekli düzeltmeleri de yapabilecek esneklikte olabilmeli ve bütün bunları kurum faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemeden yerine getirebilmelidir. CANIAS ERP Envanter Yönetim Modülü, depo maliyetlerini en aza indirmek ve depolama ihtiyaçlarını gereksinimlere göre optimize etmek için etkin özellikler sunar.

Gelen ve giden malzemelerin otomatik olarak denetim altına alınması

CANIAS ERP Envanter Yönetim Modülü, CANIAS ERP Sisteminin sunduğu kapsamlı çözümlerin bir parçası olarak, depo yönetimi için tadilat, dengeleme, aktarım ve ters işlemler gibi gelişmiş düzeyde özellikler sunar. CANIAS ERP Envanter Yönetim Modülü dahilinde, birden fazla depolama merkezi ve konumunun yönetimi ve özel olarak geliştirilmiş envanter yönetimi (seri numarası takibi, toplu takipler ve özel stok gibi) özellikleri, modülün standart kurulumunda yer alacak şekilde sunulmaktadır.