İnsan Kaynakları Politikamız

Her yıl büyümeyi sürdüren bir şirket olarak, Thales Bilişim’in başarısının, çalışanlarımızın temel ve fonksiyonel yetkinliklerine, işlerindeki uzmanlıklarına ve motivasyonlarına direk olarak bağlı olduğunun bilincindeyiz

Thales Bilişim’in insan kaynakları bölümü olarak misyonumuz;

• Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak,

• Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı sağlamak,

• Her bir çalışanın sürekli gelişimine destek olmak,

• Çalışan motivasyonunu artırarak sonuç ve performans odaklı ekiplere sahip olmaktır.

Thales Bilişim’in Başarısına Ortak Olmak İsteyen Tüm Çalışanlarımızda Aradığımız Ortak Özellikler

Değer Yaratmak

Müşterilerimizin iş süreçlerinin etkinlik ve verimliliğini arttıran ürün ve hizmetleri ya da kendi içimizde verimlilik artışı sağlayan ve maliyetlerimizi düşüren inisiyatifleri değer yaratmanın yolları olarak görüyoruz.

Fark Yaratmak

Çalışanlarımız, sahip oldukları ve Thales Bilişim’de geliştirdikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile rakiplerimizle aramızda fark yaratacaklardır. Özellikle yeni mezun adaylarda mutlaka çok iyi bir eğitim geçmişi olan, başarıyla mezun olmuş kişileri tercih ediyoruz. Sunmuş olduğumuz hizmet içi eğitimler dışında, Thales Bilişim bünyesindeki kişisel gelişimi destekleyen eğitimlere katılım konusunda da tüm çalışanlarımızı teşvik ediyoruz. Thales Bilişim’in diğer ülkelerdeki operasyonlarında görev alması için çalışanlarımızı yönlendiriyor ve yabancı dil konusunda destekliyoruz.

Esnek Olmak

Çalışanlarımız çok kısa sürelerde hızlı bir şekilde hareket edebilmeli (mobilize olabilmek), gerek yurtiçi gerekse yurtdışında görev yapabilmeli, takım çalışması içerisinde yer alarak, değişik yetkinliklerin yaratacağı sinerjiye ortak olabilmelidirler.