Barkod Uygulamaları

CANIAS ERP uygulamalarının tamamında ilave bir yazılıma ihtiyaç duymadan barkod uygulamaları kullanabilirsiniz. Barkodun en çok kullanıldığı işlemler genellikle stok hareketlerinin gerçekleştirildiği ve üretim bilgilerinin girişinin yapıldığı uygulamalardır. 

barkod

CANIAS ERP‘de envanter hareketleri uygulamalarına ait standart ekranlar üzerinden doğrudan barkod okuyucu cihazlarla veri girişi yapmanız mümkün. Dolayısıyla malzemeye ait malzeme numarası, parti numarası veya seri numarası gibi bilgileri, bu bilgileri içeren barkodları okutarak sisteme girebilirsiniz. Bunun yanında, standart uygulama ekranlarını basitleştirerek, veri girişinin sadece barkodlarla yapılmasını da sağlayabilirsiniz. Aynı yapı tüm sistem genelinde olduğu gibi Üretim Planlama ve Kontrol uygulamalarında da geçerlidir. Özellikle iş bitiş onaylarının sisteme girişi esnasında operatör hatalarını ortadan kaldıracak olan uygulama ekranlarının kullanımı, üretim verilerinin anlık girişi açısından da büyük önem taşımakta. Barkod okuyucuları kullanarak, işlemi yapan operatörün numarasını, iş emri operasyonuna ait onay numarasını ve operasyonun yapıldığı iş merkezi gibi bilgileri sisteme girebilirsiniz. Bunların dışında akla gelebilecek diğer uygulamalar da Servis Yönetimi ve Bakım Yönetimi uygulamalarıdır. Üretim iş bitiş onayları gibi, servis iş emirleri ve bakım iş emirlerine ait bilgiler barkod kullanılarak sisteme girilebilir.

CANIAS ERP‘nin Barkod kullanımı açısından en önemli getirilerinden biri de yine başka bir yazılım kullanmadan, doğrudan sistemin kendisinden aldığınız çıktıların barkodlu olarak basılabilmesidir. Bu şekilde hem stok belgelerini hem de iş emri çıktılarını barkodlu basılmasını sağlayabilirsiniz.

» Müşterimiz diyor ki;

“Kalite Kontrol bizim için çok önemli. Bu noktada barkod sistemini kullanıyoruz. Kullanıcılarımız sistemle saat başı veri giriyorlar. Ürün kriterleri standart istatistiklerin dışına taştığı anda ilgili birime uyarı gidiyor ve haberdar olması sağlanıyor.” 
ERP
Levent Bayoğlu
Norm Bilgi İşlem Müdürü

 

Özetle:

  • CANIAS ERP‘den tüm çıktılarınızı ilave yazılımlar kullanmadan barkodlu olarak bastırabilirisiniz.
  • CANIAS ERP’nin tüm uygulamalarında veri girişini ilave yazılımlar kullanmadan barkod okuyucularla yapabilirsiniz.
  • TROIA kullanarak veri girişinin yapıldığı uygulamalara ait basit ekranlar tasarlayarak hata yapma olasılığının yüksek olduğu yerlerde sadece barkodla veri girilmesini sağlayabilirsiniz.