Yapı Malzemeleri

Yapı malzemeleri sektörü Canias ERP modülleri ile izlenebilir ve tüm takipler Canias ERP üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Ancak bu sektörde proje deneyimi olan danışmanlar sayesinde, standart Canias modüllerinin yanı sıra, sektöre özel farklı çözümler üretilmiştir. Aynı zamanda Canias modüllerindeki standart özellikler sayesinde, sektördeki birçok ihtiyaç da giderilmiştir.

Yapı malzemeleri sektöründe kullanılan başlıca süreçler şu şekilde sıralanabilir, MRP (malzeme ihtiyaç planlaması), fiili maliyetlendirme, satın alma, satış ve müşteri ilişkileri, envanter ve depo yönetimi, bütçe, finans ve muhasebe, insan kaynakları ve üretim planlama.

Proje Yönetimi

Yapı sektöründe proje bazlı satış, satın alma süreçlerinin takibi oldukça önem arz etmektedir. Bir projenin toplam maliyeti, cirosu, harcanan işçilik, harcanan malzeme vs. gibi takiplerin yapılıyor olması yapı sektörü için gerekli proseslerden birisidir. Canias ERP‘nin sağladığı süreçler sayesinde sistemde projeler açılıp, bu projeler üzerinden satış (teklif, sipariş, irsaliye ve fatura işlemleri), satın alma, üretim gibi işlemler yapılarak, projenin genel fotoğrafı çekilebilmektedir.

Varyant Çözümünün Kullanımı

Yapı malzemeleri sektöründe kullanılan hammadde, yarı mamül, mamül ve ticari malzemelerdeki teknik değişkenlerin çok olması sebebi ile Canias ERP sisteminde yer alan varyant çözümünün kullanılması neredeyse kaçınılmazdır. Varyant özelliği sayesinde malzemeler üzerindeki değişiklikler izlenebilir, yönetilebilir kılınmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, bir hammaddenin üç farklı renkte ve beş farklı boyda üretilme opsiyonu vardır, dolayısı ile bu malzemenin 3 x 5 = 15 adet malzeme kartı açılmalıdır, ancak Canias ERP varyant özelliği sayesinde sadece bir malzeme kartı açılıp, malzeme kartı değişkenleri de ayrı bir işlemde belirtilerek malzemenin tüm varyasyonları takip edilebilir. Bu örnekteki boyların alabileceği değerler beş adettir, bir de örneğin 1 cm ile 100 cm arasındaki tüm değerleri alabileceği bir örnek düşünülür ve değişkenlerin sayısı arttırılırsa (renk, boy, özgül ağırlık, marka vs.) varyasyon sayısının artmasından dolayı malzeme kartlarının takibi neredeyse imkansız olacaktır.

Üretim takibinin Çeşitli Farklı Şekillerde Yapılabilmesi

Yapı malzemeleri üretimi yapan işletmelerde ürün çeşitliliği çok fazla olabilir ve bu ürünlerin üretim prosesleri de birbirlerinden farklılıklar gösterebilir dolayısı ile aynı sistem üzerinde farklı proseslerin takip ediliyor olabilmesi gerekmektedir. Canias ERP‘nin esnek üretim modülü sayesinde farklı ürün gruplarına farklı ürün ağaçları tanımlanıp, farklı üretim kurguları yapılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse bant tipi, sürekli üretilen bir ürün ile, sipariş ile üretimi yapılan bir ürün farklı iş emri tipleri ile kurgulanarak aynı sistem içinde takip edilebilmektedir.